T.C.
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖN İMAR DURUM ÖRNEĞİ

(ÖLÇEKSİZDİR)
Ada/Parsel (Örnek:222024/4)
 

Not: Bu belge bilgi amaçlı verilmiş olup, resmi işlemlerde kullanılamaz.

İmar durumu yürürlükte bulunan imar planı, yönetmelik ve imar mevzuatına göre tanzim olunur.
İmar durumu ile proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz.
İmar planı, yönetmelik ve imar mevzuatında bir değişiklik olduğu taktirde imar durumu geçerliliğini kaybeder ve hiç bir hak iddia edilemez.
Çatı katı ve çatı arasına son kattaki bölümler ile ilgili eklenti yapılamaz.
İmar parselinin teşekkülü ve yola terk ile ilgili harita bürosunca imar hattı tespiti yapılmadan proje tanzim edilemez.
İmar yüksekliği maksimum olup yönetmelikte belirtilen minimum kat yüksekliği altında olmamak ve kat adedi değiştirilmemek kaydıyla komşu Parsellerdeki ruhsatlı yapı gabarisine göre bina yüksekliği tespit edilecektir.